You are here

Biography short

DOWNLOAD PDF HERE

Mårten Spångberg (b. 1968) is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works, which have toured internationally. Under the label International Festival, Spångberg collaborated with architect Tor Lindstrand and engaged in social and expanded choreography. From 1996-2005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. He has considerable experience in teaching both theory and practice. From 2008-2012, he directed the MA pro- gramme in choreography at the University of Dance in Stockholm. In 2011, his first book, Spangbergianism, was published. Mårten Spångberg is professor in dramaturgy and choreography at Oslo National Academy of The Arts, departments of dance and theatre. Mårten Spångberg is associated artist at Black Box teater Oslo, 2017-2018.
His more recent works La Substance, but in English, The Internet, Natten and Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre has gained extensive international recognition.

In Swedish

Mårten Spångberg, koreograf verksam i Stockholm. Hans verksamhet adresserar koreografi som utvidgat fält, någon som han närmat sig genom experimentella metoder och kreativa processer i ett mångfald format och uttryck. Han har varit aktiv på scenen som performer och upphovsman sedan 1994 och har sedan 1999 skapat egen koreografier, från solon till verk i stor skala som har turnerat omfattande internationellt. Han har smaverkat med danskonstnärer så som Christine De Smedt, Xavier Le Roy, Tino Sehgal and skapade 2002 ett verk för Frankfurt Ballet som en delad afton med William Forsythe.
Hans solo Powered by Emotion från 2002 har kommit att bli något av en modern klassiker, ett solo han dansat ett drygt 100-tal gånger runt om i världen.
2014 skapade han på beställning av MoMA PS1 i New York La Substance, but in English ett omfattande verk om fyra och en halv timme som fick exceptionellt mottagande och idag turnerar flitigt i Europa.
Under labeln International Festival, tillsammans med arkitekten Tor Lindstrand, skapade han under närmare 10 år situations baserat arbete något som kom att bli centralt för förståelsen av koreografi som expanderad praktik. Med International Festival Spångbergs arbete kom att flytta närmare bild konsten, en relation som han fortsatt och som givit hans arbete en mångfacetterad ton.
Sedan 1996 har Spångberg parallellt verkat som curator och organiserat festivaler, konferenser och seminarier. Festivalen Panacea 2001 kom att bli inflytelserik liksom konferensen Body Currency i Wien 1998 och Choreography as Expanded Practice vid Foundation Tapiez i Barcelona 2012.
Han initierade också nätveksorganisationen Inpex i Stockholm, en gräsrots rörelse för utövare som bla publicerade The Swedish Dance History.
Spångberg har omfattande erfarenhet av utbildning och har undervisat överallt. 2008-2012 var han ansvarig för programmet i koreografi MA vid DOCH. Utbildningen kallad Mychoreoraphy kan betraktas som ett unikt statement inom i koreografiutbildning.
Under 90-talet verkade Spångberg som dans kritiker vid bland annat Dagens Nyher. Han har vidare publicerat essäer i varierande internationella sammanhang och 2011 publicerade han sin första bok Spangbergianism.